Uczniowie naszej Szkoły na przełomie roku 2019/20 uczestniczyli w kilku konkursach matematycznych. Należy tutaj wymienić:

1.  MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS MATEMATYCZNY

„ZABAWY LOGICZNE Z MATEMATYKĄ”, który odbył się w grudniu 2019 r.

 

Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 7A

-  Aleksandra  Dylikowska,

- Igor Gawroński,

- Jan Nadolny,

-  Zuzanna Wielgosz ,

 Organizatorem  konkursu była Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi.

Uczestnicy konkursu z kilku szkół łódzkich, w tym naszej szkoły skonfrontowali się z zadaniami takimi, jak:

- Sudoku klasyczne,

- Tangram,

- Deduktomino,

- Shikaku,

-Ciąg liczbowy,

- Szyfr matematyczny,

Są to zadania   typu łamigłówki, zagadki z pogranicza matematyki i logicznego myślenia,

zatem wdrażają do nauki poprzez rozrywkę.

Udział  uczniów w konkursie jest niezwykle ważny, albowiem  kształtuje umiejętność logicznego myślenia, rozwija zdolności  i zainteresowania matematyczne. Również doskonali umiejętności stosowania poznanej wiedzy w zadaniach praktycznych.

 

2.  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z MATEMATYKI „OLIMPUS”, która odbyła się 8 stycznia 2020 r.

 

Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie kl.8 i 7;

- Piotr Dutkiewicz : kl.8

- Maja Maciejewska:  kl.8

- Aleksandra Dylikowska: kl.7

- Igor Gawroński : kl.7

- Jan Nadolny : kl.7

- Ania Łabędzka: kl.7

- Zuzanna Wielgosz: kl.7

- Jagoda Gierlich : kl.7

-  Klaudia Grochulska: kl. 7

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest testem jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań.

Ostateczne wyniki tego konkursu będą w późniejszym  terminie.

 

 

3.  KONKURS MATEMATYCZNY Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO” LUCKY SEVEN” DLA KLAS 7, który odbył się 3 marca 2020 r.

 

Organizatorem tego konkursu  była SP nr 48 w Łodzi.

Z założenia w konkursie mogło  brać udział tylko dwóch uczniów z danej szkoły.

 

Naszą szkołę  reprezentowali:

- Igor Gawroński z kl.7

- Jan Nadolny z kl.7  

 

 Konkurs miał formę turnieju:  dwuosobowy zespół z danej szkoły  rozwiązywał 7 zadań, każde w ciągu 7 minut. Zadania były na bieżąco sprawdzane i punktacja również na bieżąco była eksponowana w tabeli na tablicy.

Zatem po kilku zadaniach można było zauważyć pewien dreszczyk emocji.

 Ostatecznie nasza drużyna wywalczyła III miejsce. Zadania były ciekawie dobrane z takich działów, jak : arytmetyka, algebra, geometria płaska  oraz geometria przestrzenna.

Zadania były w zasadzie nieskomplikowane rachunkowo, ale wymagały zastosowania pewnych własności oraz logicznego myślenia.

Niektóre miały formę zagadek, czy krzyżówki. Zadanie tekstowe było sformułowane w języku angielskim, ponadto do krzyżówki również należało wpisać właściwe pojęcia w języku angielskim.

 

 

4.  MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „ KANGUR „ który odbędzie się 16 kwietnia.

 

Z naszej szkoły zadeklarowało udział 33 uczniów z klas 3-8.  Wszelkie informacje dotyczące konkursu KANGUR już wkrótce.

 

 

Cieszymy się niezmiernie , że są  uczniowie , którzy podejmują zmagania z zakresu matematyki. Jest to niezwykle ważne, albowiem to pozwala im rozwijać uzdolnienia , zainteresowania i być może w przyszłości pasjonować się ta dziedziną nauki.