Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczania COVID-19 zostają wprowadzone następujące procedury nauki dla uczniów SP 40 w warunkach domowych obowiązujące od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

 

1. Nauczyciele będą codziennie przesyłać rodzicom lub uczniom materiały, które uczeń będzie samodzielnie opracowywał. Wskazane zostaną strony w podręczniku, numery ćwiczeń, pomocne linki do zaproponowanych zadań.

2. Dodatkowe materiały zadania, karty pracy mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły lub będą bezpośrednio przesyłane drogą elektroniczną poprzez Vulcan, Office 365 lub podane przez rodziców e-maile.

3. Uczniowie wykonane prace na zlecenie nauczycieli (zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, karty pracy) będą przechowywać w założonych teczkach i po powrocie do szkoły nauczyciel dokona ich sprawdzenia.

4. Jeżeli uczeń nie będzie mógł wykonać danego zadania to po powrocie do szkoły nauczyciel wskaże mu sposób właściwego rozwiązania.

5.  Po powrocie uczniów do szkoły wszystkie wykonane prace oraz nabyte wiadomości zostaną przez nauczycieli sprawdzone.