Informacja do rodziców i uczniów

Szanowni Państwo!

1. Możecie korzystać z dodatkowych informacji edukacyjnych umożliwiających realizację podstawy programowej:

- TVP KULTURA

- TVP ABC

- TVP VOD

Prosimy o sprawdzenie godzin edukacyjnych, które znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

2. Dotyczy uczniów klasy VIII:

Codziennie jest możliwe pobieranie arkuszy egzaminacyjnych z przedmiotów egzaminacyjnych na stronie https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/. O godzinie 9: 00 są umieszczane nowe zadania a godzinie 15: 00 rozwiązania.

3. Materiały edukacyjne- polecane platformy, strony i serwisy internetowe

1.      Epodreczniki.pl

2.      Portal wiedzy dla nauczycieli

3.      Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

4.      Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

5.      Portal lektury.gov.pl

6.       Strona Centrum Nauki Kopernik

7.       Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

8.       Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

9.       Serwis Ninateka

10.   Serwis Muzykoteka Szkolna

11.   Biblioteka Cyfrowa Polona

12.   Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

13.   Serwis Telewizji Polskiej

14.   Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Chmiel