Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia:

 

Do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 13. roku życia bez opieki dorosłego.