Jak zachować bezpieczeństwo DANYCH podczas zdalnego nauczania 

 

Zasady, o których należy pamiętać, aby w procesie zdalnego nauczania chronić swoje dane:

1.      Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

2.      Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware, antyspyware.

3.      Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware, antyspyware.

4.      Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

5.      Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

6.      Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

7.      Nie zapisuj haseł na kartkach.

8.      Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych..

9.      Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

10.  Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe- Access Point.

11.   Dostosuj złożoność haseł do odpowiednio do zagrożeń.

12.  Unikaj wchodzenia w nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

13.  Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach
z niezaufanych urządzeń lub publicznych, niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

14.  Wykonuj regularne kopie zapasowe.

15.  Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

16.  Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

17.  Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

18.  Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

19.  Odchodząc do komputera, blokuj stację komputerową.

20.  Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może się na nich znajdować złośliwe oprogramowanie.

   Źródło: www.uodo.gov.pl