Decyzją władz Miasta od dnia 01.06.2020 r. rozpocznie się dla zadeklarowanych dzieci realizacja w reżimie sanitarnym zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl.I-III, konsultacji dla uczniów klas IV-VIII.