Zarządzenie nr 18/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40

im. Bohaterów Rewolucji 1905r. w Łodzi

z dnia 3 czerwca 2020 r.

 

 

w sprawie :

 

terminów zdawania podręczników przez uczniów

 

Dyrektor SP 40 zarządza co następuje:

§ 1

1. W dniu 16-06-20 r.:

- o godzinie 14: 00- podręczniki zdają uczniowie kl. III

- o godzinie 14: 30 – podręczniki zdają uczniowie kl. IV

2. W dniu 17-06-20 r.:

- o godzinie 14: 00 podręczniki zdają uczniowie kl. V

- o godzinie 14: 30 podręczniki zdają uczniowie kl. VI