Słynny francuski filozof Wolter powiedział: „Im więcej natura dla nas robi, tym mniej my dla niej robimy”.

Uczniowie starszych klas naszej szkoły tj. VI, VII i VIII pod opieką wychowawców swoimi działaniami w dniu 25 września zadali kłam tym słowom, porządkując zielone tereny wokół szkolnego budynku i sadząc kwiaty, które pięknie zakwitną nam wiosną.

To wszystko odbyło się w ramach Międzynarodowego Dnia Pustej Klasy, do którego nasza szkoła bardzo chętnie się przyłączyła. Klasy młodsze powędrowały na zajęcia do pobliskiego parku, natomiast „starszaki” wspomagały naturę własną pracą, która w towarzystwie innych nie sprawiała większych problemów.

Matka Natura też chyba była zadowolona, bo pogoda tego dnia nam dopisała.