INFORMACJA DLA RODZICÓW

1. Zgodnie z decyzją Premiera w dniach 26.10 - 06.11.2020 r. klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

2. W godzinach 8: 00 – 16: 00 młodzież do 16-tego roku życia może poruszać się tylko w obecności osoby dorosłej.

3. Klasy I-III uczą się stacjonarnie.

4. Świetlica dla klas I-III funkcjonuje normalnie.

5. Uczeń musi być odebrany przez opiekuna po skończonych lekcjach. Nie może sam powrócić do domu.

Dyrektor Szkoły

/-/ Krzysztof Chmiel