Wychowawcy klas

Klasa Ia wychowawca - Gajzlerowicz Aleksandra

Klasa IIa wychowawca -  Szóstka Iwona

Klasa IIIa wychowawca - Bogusz Agnieszka  

Klasa IVa wychowawca - Śliwińska Małgorzata

Klasa Va wychowawca - Aqrabawi Beata

Klasa VIa wychowawca - Wójcik Małgorzata

Klasa VIIa wychowawca - Szczepaniak Tomasz

Klasa VIIIa wychowawca - Kazimierowska Aleksandra

Nauczyciele przedmiotowi

J.polski - Wójcik Małgorzata

J. angielski - Czepas Emilia, Szrejner Kamila

J. francuski - Twarkowska-Ostafińska Beata

Fizyka - Serwatka Alicja

Matematyka - Baleja Jolanta

Chemia- Krauze Mirosława

Przyroda - Jabłońska Mariola 

Biologia - Jabłońska Mariola

Geografia -Jabłońska Mariola

Technika - Antosiak Jwona

Informatyka - Korkosiński Tomasz

Wychowanie fizyczne - Szczepaniak Tomasz

Religia- Kazimierowska Aleksandra, Śliwińska Małorzata

Doradztwo Zawodowe - Drożdż Annask

Edukacja dla bezpieczeństwa - Szczepaniak Tomasz

Wiedza o społeczeństwie - Sliwinska Małgorzata

Muzyka, Etyka - Aqrabawi Beata