Wychowawcy klas

Klasa Ia wychowawca - Szóstka Iwona

Klasa IIa wychowawca - Bogusz Agnieszka 

Klasa IIIa wychowawca -  Gajzlerowicz Aleksandra

Klasa IVa wychowawca - Piotrowska-Ojrzanowska Katarzyna

Klasa Va wychowawca - Włodarczyk Dariusz

Klasa VIa wychowawca - Szczepaniak Tomasz

Klasa VIIa wychowawca - Pokrzywniak Emilia

Klasa VIIIa wychowawca - Jabłońska Mariola

Nauczyciele przedmiotowi

J.polski - Pokrzywniak Emilia 

J. angielski - Włodarczyk Dariusz

J. francuski - Soliński Piotr

Fizyka - Salata Piotr

Matematyka -Łysio Paulina

Chemia- Krauze Mirosława

Przyroda - Jabłońska Mariola 

Biologia - Jabłońska Mariola

Geografia -Jabłońska Mariola

Technika - Dobrowolski Piotr

Informatyka - Korkosiński Tomasz

Wychowanie fizyczne - Szczepaniak Tomasz

Religia- Misiuk Piotr Bolonek Szymon

Doradztwo Zawodowe - Zientalska Anna

Edukacja dla bezpieczeństwa - Szczepaniak Tomasz

Wiedza o społeczeństwie - Pawłowska Magdalena

Muzyka - Aqrabawi Beata

Plastyka - Bilska Bożena