Dyrektor Szkoły

Krzysztof Chmiel

Społeczny Wicedyrektor

Beata Aqrabawi