„Deklaracja Dostępności”

  1. Data publikacji strony internetowej: 2018-10-15
  2. Status pod względem zgodności z ustawą (podkreśl właściwą opcję):
  3. zgodna,
  4. częściowo zgodna,
  5. niezgodna.

   Status pod względem zgodności z ustawą        

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty zamieszczone w pdf nie są dostosowane dla osób niedowidzących i niewidomych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba do kontaktu Krzysztof Chmiel

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:42 633 79 22

 

Procedura skargowo-wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi usytuowana jest w budynku przy ul. Praussa 2.

Do głównego wejścia prowadzi standardowa furtka oraz 3 stopnie schodów. Po prawej stronie schodów jest usytuowany podjazd. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku przez podwójne drzwi - wejściowe oraz kolejne z wiatrołapu - zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szybami z bezpiecznego szkła, otwierane ręcznie.

Budynek 3 poziomowy, brak wind. Brak możliwości wejścia na teren szkoły dla osoby poruszającej się na wózku.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

  1. Aplikacje mobilne

            Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

Wytworzył: Ewa Sienkiewicz-Zbrożek                Data: 20-10-2020

(Imię i nazwisko)

Odpowiada: Krzysztof Chmiel      Data: 20-10-2020

(Imię i nazwisko)