Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. BOHATERÓW REWOLUCJI 1905 R.

 

  Minęło już 100 lat od chwili, gdy w murach naszej szkoły zabrzmiał pierwszy dzwonek. Szkoła to ludzie, którzy przyczyniali się swą pracą  przez wiek do jej sukcesu, stale tworząc teraźniejszość, która staje się historią.

  Nasza szkoła powstała 1 sierpnia 1913 roku, gdy Łódź znajdowała się pod zaborem rosyjskim. Jej urzędowa nazwa brzmiała wówczas:

POLSKA SZKOŁA POCZĄTKOWA NR 40 w ŁODZI.

  Organizatorem i pierwszym kierownikiem szkoły został Stanisław Bazylewicz. Była to czteroklasowa placówka, która mieściła się wówczas przy ulicy Polnej 9 (później Hibnera, obecnie Waryńskiego). Personel nauczycielski składał się z czterech osób. Uczęszczanie do szkoły było dobrowolne i tylko światlejsi rodzice posyłali do niej swoje dzieci. Nauka odbywała się w języku rosyjskim przez 6 dni, 30 godzin tygodniowo. Po odzyskaniu niepodległości Szkoła nr 40 stała się pełna szkołą siedmioklasową. Wprowadzono nowe programy i nowe podręczniki. Jej kierownikiem został wówczas Marceli Błaszkowski, a od roku szkolnego 1922/1923 – Janina Pałkowska.

W latach 1925-26 nastąpił w Łodzi podział szkół koedukacyjnych na męskie i żeńskie. Nasza szkoła stała się wtedy placówką żeńską. Znakiem wyróżniającym  ją od innych  było „słoneczko” widniejące na beretach dziewcząt, jak również na ubraniu kierowniczki szkoły. Od roku 1938 była nią Halina Bagińska i funkcję tę pełniła do 21 grudnia 1939 r. Podczas okupacji hitlerowskiej placówka nasza stała się szkołą niemiecką dla dzieci polskich. Nauka odbywała się wyłącznie w języku niemieckim. Stan ten trwał do 19 stycznia 1945roku. 15 lutego tegoż roku nastąpiła inauguracja kolejnego roku szkolnego. Dzieci rozpoczęły naukę w przepełnionych 40-osobowych klasach. Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 40 został Jan Klejny. Trudną sytuację szkoły po wojnie oddaje cytat z księgi protokołów z roku 1945-46: „Każde dziecko ma przynieść do szkoły krzesło i kałamarz z atramentem...”. Stary, ciasny budynek, bez urządzeń sanitarnych, nadmiernie przepełniony, nie spełniał wymogów nowoczesnej szkoły, dlatego też przeniesiono ją na ulicę Perla i z niecierpliwością oczekiwano na otwarcie nowej siedziby przy ulicy Praussa. Stało się to 13 marca 1953 roku. Na kierownika szkoły o nazwie 22 Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dziecka powołano wówczas Łucję Lelównę. Dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego i jego przewodniczącego p. Lemiana na przełomie 1953/54 roku otwarto tu pierwszą stołówkę szkolną.

  1 maja 1954 r. kierownikiem szkoły została Bronisława Szczepanowska. Od tego też roku w dziejach placówki zaszła radykalna zmiana. Nastąpiło połączenie dwóch poziomów: podstawowego i licealnego. Szkołę przemianowano na jedenastoklasową i przyjęła ona nazwę XVIII Szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dziecka. W 1956 roku stanowisko kierownika powierzono Zofii Grębeckiej, później Jerzemu Smalowi. W 1958 roku na mocy zarządzenia Kuratorium nastąpił rozdział szkolnictwa podstawowego i licealnego. Wtedy poziom podstawowy otrzymał nazwę Szkoły Podstawowej nr 40. Po podziale szkoła znalazła się w trudnej sytuacji – brak odpowiednich pracowni, koniecznych pomocy naukowych, kadry pedagogicznej. Wielką pomoc okazali wówczas rodzice oraz pozostali w szkole nauczyciele. Wtedy też powstała drużyna harcerska i zuchowa, prowadzona przez p. Mirosławę Pietrzak.

  Lata 1961/62 są przełomowymi w dziejach szkoły, ponieważ na początku września 1961 roku uzyskała ona nowy obszerniejszy lokal, po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym, znajdujący się w drugim skrzydle budynku z wejściem od ulicy Praussa. Suterena została zaadaptowana na kuchnię, stołówkę, szatnię, świetlicę i pomieszczenia gospodarcze. Szkoła posiadała własną salę gimnastyczną. W roku szkolnym 1962/1963 na stanowisko dyrektora placówki powołano Annę Kałudzką.

  Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uroczyste nadanie jej imienia Bohaterów Rewolucji 1905 r. w dniu 23 czerwca 1965 r. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego wręczyli p. dyrektor szkoły nowy sztandar, ufundowany ze składek społecznych. Do dzisiejszego dnia jest on wnoszony na wszystkie ważne uroczystości szkolne.

  Lata 1968-75 obfitowały w imprezy kulturalne, wycieczki do teatrów, muzeów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Dyrektorami szkoły byli wówczas kolejno: Włodzimierz Szklarek i Jadwiga Ludwiczak.

  W październiku 1972 roku decyzją Komitetu Opieki Społecznej po zaadaptowaniu parterowej części budynku wprowadzono do szkoły Państwowy Dom Dziecka z ulicy Siewnej. (W roku 1982 stał się on Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, a w roku 2003 -  MOS nr 3).

W roku szkolnym 1976/77 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Na jej czele stanął p. Stefan Piekarski, który sprawował tę funkcję do 1984 roku.

  W latach 80 szkole groziła likwidacja z powodu małej liczby uczniów. Nie doszło do niej dzięki staraniom rodziców, nauczycieli i Radzie Osiedla im. Montwiłła Mireckiego, w której aktywnie działała p. Alicja Boniecka – Wielki Człowiek i Przyjaciel szkoły.

  Od 1984 roku funkcję dyrektorów pełnili  kolejno: Stanisław Kuszewski i Czesława Markowska.

  W 1992 roku stanowisko dyrektora objęła pani Elżbieta Czajka. Swoją działalność rozpoczęła od generalnych remontów w całej szkole. Wszystkie sale lekcyjne, korytarze, sala gimnastyczna zostały wyremontowane. Zakupiono nowe stoliki i krzesła oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych. Odnowiono szkolne łazienki.

1 września 1995 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni komputerowej, zaś od roku 1999 w szkole zainstalowano internet.

  Bardzo ważnym wydarzeniem było nawiązanie w 1997 roku kontaktów z uczniami polskiej szkoły w Mińsku. Korespondencja zaowocowała wzruszającym spotkaniem w naszej szkole w dniu 18 czerwca 1999 roku. Do zorganizowania przyjęcia dla przybyłych gości włączyli się wszyscy pracownicy szkoły, jak również uczniowie i ich rodzice. Zadbaliśmy o zapewnienie naszym przyjaciołom ciekawego programu pobytu w Łodzi. Cenne  było dla nas wszystkich to doświadczenie, które zaowocowało dalszą współpracą. Od 2000 roku szkoła należy do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

  We wrześniu 2007 roku stanowisko dyrektora objęła pani Małgorzata Palmowska. W tym samym roku placówka  otrzymała centrum multimedialne oraz rozpoczęła współpracę ze szkołami w Słowacji w ramach akcji e-Twinning. W szkole przybyło dużo nowoczesnych sprzętów, pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Szkoła uczestniczyła również w rządowym programie „Radosna Szkoła”. Dzięki temu powstały sala oraz plac zabaw. Wyremontowano też salę gimnastyczną, w której utworzono ściankę wspinaczkową.

  Ponownie w 2011 roku szkole groziła likwidacja ze względu na małą liczbę uczniów. Dzięki zaangażowaniu rodziców, Rady Osiedla im. M. Mireckiego i życzliwych przyjaciół szkołę udało się przed nią uchronić. Szczególnie przyczyniła się do tego przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Turek.

 W maju 2013 roku niespodziewanie odeszła nasza dyrektor szkoły p. Małgorzata Palmowska. Jej nagła śmierć spowodowała, że obowiązki dyrektora szkoły przejęła p. Janina Franaszek. 

Od 2014 do 2018 roku p. Janina Franaszek otrzymała powierzenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły nr 40. W latach jej kadencji, szkoła otrzymała nowa EKO-pracownie, przystąpiła do programu Rasmus+ oraz realizowała program obywatelski "Czterdziestka kreuje przyszłość".

ROK SZKOLNY 2018/2019

  Od 1 września 2018 r. obowiązki dyrektora SP40 Prezydent Miasta Łodzi powierzył panu Krzysztofowi Chmielowi. W tym samym roku po wielu latach sąsiedztwa budynek szkoły opuścił Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. Szkoła stała się gospodarzem całego budynku i przyległych terenów zielonych.

W 2018 roku budynek został poddany termomodernizacji, która została zakończona 31 grudnia 2018 roku. W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 oddano uczniom nową pracownie fizyczno- chemiczną, matematyczną, języka polskiego i w grudniu uczniowie otrzymali nową świetlicę, która mieści się na parterze budynku. W ramach współpracy szkoły z rodzicami powstała nowa jadalnia.

W trakcie roku szkolnego, przez kilka miesięcy, była wystawiona Miniphanomenta, czyli małe centrum nauki, na które składały się 52 stacje eksperymentalne umieszczane na szkolnych korytarzach do samodzielnego eksperymentowania podczas przerw lekcyjnych.

W kwietniu 2019 r. w czasie strajku nauczycieli uczniowie klas VIII po raz pierwszy pisali egzamin kończący szkołę podstawową z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języków nowożytnych.

ROK SZKOLNY 2019/2020

W tym roku szkolnym szkoła otrzymała środki finansowe na doposażenie pracowni- matematycznej, chemiczno-fizycznej, biologicznej, geograficznej i przyrodniczej- w nowoczesne pomoce dydaktyczne służące naszym uczniom do wykorzystywania w doświadczeniach edukacyjnych. Zakupiono również uczniom klas I-III nowe ławki i krzesła. Do nowej świetlicy telewizor i DVD. Wszystkie klasy i pozostałe pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt interaktywny. Ponadto utworzono nowy pokój nauczycielski wyposażony w sprzęt multimedialny umożliwiający prowadzenie rad pedagogicznych i szkoleń dla nauczycieli. Nadal kontynuowane były remonty pomieszczeń przejętych po ośrodku MOS nr 3, by umożliwić uczniom naszej szkoły, jak również nauczycielom, naukę i pracę w korzystniejszych warunkach edukacyjnych.

Jednocześnie w roku szkolnym 2019/20 szkoła została wyposażona w bezpłatny Internet przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną OSE, który jest dostępny na terenie całej placówki.

Od marca 2020 r. ze względu na panującą pandemię uczniowie szkół przeszli na nauczanie zdalne. W czerwcu tego roku objęło również kolejny egzamin ósmoklasisty.  Egzamin przeprowadzony był w formie najwyższego rygoru sanitarnego. Wynik był bardzo zadowalający, gdyż uczniowie osiągnęli dwukrotnie lepszy wynik niż w poprzednim roku szkolnym. Nauczanie zdalne trwało do końca roku szkolnego. W specyficznych warunkach higieniczno- sanitarnych odbyło się, różniące się od tradycyjnego, rozdanie świadectw naszym uczniom.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Rok szkolny rozpoczął się nietradycyjnie, gdyż nadal nauka odbywała się w warunkach pandemii COVID-19.

W tym roku szkolnym dokonano przeniesienia z I piętra  na parter: sekretariatu, księgowości i gabinetu dyrektora a także pomieszczeń socjalnych dla pracowników obsługi. Zakupiono nowy sprzęt sportowy umożliwiający lepszy rozwój psychofizyczny naszych uczniów. W czasie pandemii, gdy nasi uczniowie uczyli się zdalnie pracownicy obsługi przeprowadzili wiele remontów, w tym: zaadoptowano nowe pomieszczenie na archiwum szkolne oraz wymieniono we wszystkich salach lekcyjnych, korytarzach i pomieszczeniach administracji na nowe oświetlenia LED. W celu poprawy jakości nauczania zaadoptowano pomieszczenia po starym magazynie na nowoczesną, z dobrze oświetloną naturalnym światłem, pracownię plastyczno- techniczną wyposażając ją w nowe ławki i krzesła oraz tablicę multimedialną.

Cyklicznie na terenie szkoły organizowane są następujące konkursy, imprezy okolicznościowe i uroczystości szkolne oraz bierzemy udział w projektach i akcjach:

KONKURSY

- ogólnopolski przyrodniczy Świetlik

- wojewódzki ekologiczny Dbam o środowisko

- ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe Olimpus

- multitesty przedmiotowe

- szkolny konkurs Kolęd i pastorałek

- muzyczny ogólnoszkolny konkurs Łódzkie skrzydła

- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

- konkurs i kiermasz Bożonarodzeniowy

- szkolny konkurs Palma wielkanocna

- okolicznościowe historyczne

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

- rozpoczęcie roku szkolnego na sportowo- Puchar przechodni

- pikniki okolicznościowe: rodzinne, z okazji Dnia Dziecka

- obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji

- Halloween- język angielski

- Andrzejki, wigilie klasowe, spotkania przed wielkanocne

- obchody likwidacji Litzmannstadt Getto

- święto światła Chanuka

- bal karnawałowy

- Dzień Św. Patryka – język angielski

- obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

- Międzynarodowy Dzień Książki

- w czerwcu Dzień Szkoły

- wystawy: język angielski- kart świątecznych, Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych, Walentynkowych

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

- rozpoczęcie roku szkolnego

- Międzynarodowy Dzień Muzyki

- ślubowanie pierwszoklasistów

- 11 Listopada- Akcja Hymn dla Niepodległej

- Jasełka

- obchody Dnia Flagi RP i Konstytucji 3 Maja

- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Matki

- zakończenie roku szkolnego

AKCJE

- Narodowe Czytanie

- Super Zakrętak

- Bliżej Teatru Wielkiego

- Stary cmentarz- wolontariat -kwesty i patronat nad grobem E. Ritter, 

- ogólnopolska akcja społeczno-informacyjna - Łączy nas Pamięć- Żonkile

PROJEKTY/ PROGRAMY

- Promocja Zdrowia, Trzymaj Formę, Czytam bo Lubię, Hymn dla Niepodległej

- Owoce i Warzywa, Mleko w Szkole

- szkolne projekty: Wiosna ach to TY i Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Ekologiczny

- Pięć piłek

Szkoła regularnie współpracuje z następującymi instytucjami:

- z Miejską Biblioteką Publiczną nr 23 w Łodzi- Osiedla M. Mireckiego

- z Muzeum Miasta Łodzi

- z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

- z Muzeum Tradycji Niepodległościowych –Oddział Radogoszcz

- z Centrum Dialogu im. M. Edelmana

- z Teatrem Wielkim, CF HELIOS

- z Radą Osiedla im. M. Mireckiego

- z Łódzkim Hospicjum dla Dzieci

- z fundacjami: Kocia Mama, Słonie na Balkonie, Dziewczynka z Zapałkami

- z Politechniką i Uniwersytetem Łódzkim- szkoła jest opiekunem praktyk studenckich

- ze stowarzyszeniem Wolne Miasto Łódź

- z Miasteczkiem Ruchu Drogowego- Łódź Parkowa

- z PKP SA

- z Komendą Miejskiej Policji w Łodzi –Ogniwo ds. Nieletnich

- z Sądem Okręgowym w Łodzi, Kuratorami Sądowymi, pracownikami socjalnymi MOPS, PPP nr 5

ROK SZKOLNY 2022/2023

Rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie, choć nauka odbywała się nadal w warunkach pandemii COVID-19. 20.XII.2021 r. – rozpoczęła się nauka zdalna dla wszystkich uczniów i trwała do 9.I..2022 r. 27.I.2022 r. – 20.II. 2022 r. w formie zdalnej kształcili się uczniowie klas V-VII natomiast uczniowie klas I-IV kontynuowali w formie stacjonarnej.?

W tym roku szkolnym szkoła otrzymała środki na oświetlenie ledowe i cała szkoła ma już zapewnione takie oświetlenie. Została wyremontowana szatnia chłopców. Uczniowie klas I-III otrzymali nowe ławki i krzesła do klas.

24 lutego 2022 r. – wybuchła wojna w Ukrainie w wyniku czego do Polski przyjechało dużo uczniów z tego regionu. W naszej szkole zostały utworzone dwa oddziały przygotowawcze dla najmłodszych uczniów. Dzieci z Ukrainy były także przyjmowane do klas polskich.

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 24-26 maja. 24 maja – egzamin z języka polskiego,

25 maja – egzamin z matematyki i 26 maja egzamin z języka angielskiego/francuskiego.

W tym roku szkolnym pedagog przeprowadziła anonimową ankietę wśród uczniów klas IV-VIII na temat bezpieczeństwa wśród uczniów. Wnioski z ankiety: uczniowie określili, że szkoła jest bezpieczna i przyjazna. Stwierdzili także, że w szkole były stworzone odpowiednie warunki sanitarne. Uczniowie chętnie powrócili do nauki stacjonarnej.

W roku szkolnym 2022/2023 był realizowany całoroczny projekt ,,Łódzkie Barykady Wolności i Godności” – finał projektu odbył się w naszej szkole. Odbyła się także Kwesta na Starym Cmentarzu.

Cyklicznie na terenie szkoły organizowane są następujące konkursy, imprezy okoliczności i uroczystości szkolne oraz bierzmy udział w projektach i akcjach.

KONKURSY:

 • ,,Bezpieczna droga do szkoły”
 • ,,Jesienny bukiet”
 • ,,Moja ulubiona książka”
 • ,,Światowy dzień tabliczki mnożenia”
 • ,,Śpiewamy pieśni patriotyczne”
 • ,,Mój ulubiony miś”
 • ,,Wieniec adwentowy”
 • ,,Kartki i ozdoby bożonarodzeniowe”
 • ,,Śpiewamy kolędy i pastorałki”
 • ,,Świetlik przyrodniczy”
 • ,,Łódź moje miasto”
 • ,,Symbole wielkanocne”
 • ,,Mistrz ortografii”
 • ,,Moja rodzina”
 • ,,Mistrz kaligrafii”

   IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

 • ,,Międzynarodowy dzień muzyki”
 • ,,Dzień Papieski”
 • ,,Halloween”
 • ,,Walentynki”
 • ,,Dzień św. Patryka”
 • ,,Łączy nas Pamięć” – Żonkile
 • ,,Pieśni Patriotyczne”
 • ,,Dzień Dziecka”
 • ,,Święto Patrona Szkoły”

  UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Spartakiada przedszkolaka
 • Ślubowanie pierwszoklasistów
 • Uroczystość z okazji Święta Niepodległości
 • Obchody dnia flagi i Konstytucji 3-go Maja
 • Dzień babci i dziadka
 • Dzień rodziny
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego