Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

 

 •  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowanie uzupełniające do klas I Szkoły Podstawowej nr 40 prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2021/2022.

1. Na mocy zarządzenia nr 6343/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku.

 •  Zasady naboru uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2021/2022.
 1. Nabór prowadzony jest elektronicznie na podstawie harmonogramu – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku.
 2. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie zgłoszenia lub wniosków elektronicznie.
 3. Na podstawie podania rodziców ubiegających się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ucznia z orzeczeniem.
 4. Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły na podstawie uchwały nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017 roku Rady Miejskiej w Łodzi, określające kryteria naboru oraz przyznawanie punktów.
 • Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 (na wolne miejsca w klasie I)
 1. Harmonogram czynności.
 2. Rekrutacja uzupełniająca – zgłoszenia, wnioski na podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku.
 • Tryb odwoławczy
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice / prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców / prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. W terminie od dnia trzymania uzasadnienia rodzice / prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Komisja rekrutacyjna do klasy I w Szkole Podstawowej nr 40 na rok szkolny 2021/2022 powołana przez dyrektora szkoły pana Krzysztofa Chmiela zarządzeniem nr 10/2020/2021

Przewodnicząca   - pani Iwona Szóstka

Członkowie:          - pani Karolina Dubacka

                             - pani Małgorzata Goca

                             - pani Anna Golemba

 

 

                                                                                                    DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                      /-/ Krzysztof Chmiel