Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

 

 •  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowanie uzupełniające do klas I Szkoły Podstawowej nr 40 prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2021/2022.

1. Na mocy zarządzenia nr 6343/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku.

 •  Zasady naboru uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2021/2022.
 1. Nabór prowadzony jest elektronicznie na podstawie harmonogramu – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku.
 2. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie zgłoszenia lub wniosków elektronicznie.
 3. Na podstawie podania rodziców ubiegających się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ucznia z orzeczeniem.
 4. Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły na podstawie uchwały nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017 roku Rady Miejskiej w Łodzi, określające kryteria naboru oraz przyznawanie punktów.
 • Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 (na wolne miejsca w klasie I)
 1. Harmonogram czynności.
 2. Rekrutacja uzupełniająca – zgłoszenia, wnioski na podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku.
 • Tryb odwoławczy
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice / prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców / prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. W terminie od dnia trzymania uzasadnienia rodzice / prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Komisja rekrutacyjna do klasy I w Szkole Podstawowej nr 40 na rok szkolny 2021/2022 powołana przez dyrektora szkoły pana Krzysztofa Chmiela zarządzeniem nr 10/2020/2021

Przewodnicząca   - pani Iwona Szóstka

Członkowie:          - pani Karolina Dubacka

                             - pani Małgorzata Goca

                             - pani Anna Golemba

 

 

                                                                                                    DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                      /-/ Krzysztof Chmiel